Termeni și condiții de utilizare

iulie 7, 2020

Prezentul document vă va ajuta să înțelegeți Termenii de utilizare ai website-ului  https://amadapensiune.ro, cuprinsul acestuia fiind următorul:

 1. Prezentare generală
 2. Definiții
 3. Scopul Site-ului
 4. Aplicabilitate
 5. Acceptarea termenilor și condițiilor
 6. Comanda
 7. Contractul
 8. Link-uri pentru site-urile unei terțe părți
 9. Exonerarea de Răspundere
 10. Utilizarea Platformei
 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 12. Folosirea cookie-urilor
 13. Revizuiri ale Termenilor și condițiilor
 14. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

 1 Prezentare generală

Vă mulțumim că ați ales să ne vizitați și vă informăm că prezentul website aparține Pensiune Amada.

2 Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

„Document” înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate, Politica cookie, la orice formular de comandă și la instrucțiunile de plată prevăzute pentru dumneavoastră.

„Politica de confidențialitate” se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.

„Dumneavoastră”, ” al dumneavoastră”, “ale voastre” se referă la persoana/persoanele care accesează site-ul sau aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei alinlivrare.ro.

“Noi”, “ale noastre” și “Pensiune Amada” se referă la societatea Pensiune Amada, astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.

“Produsele” înseamnă orice gama de produse și servicii oferite de Noi, care se pot comanda de Utilizator prin Platforma amadapensiune.ro.

“Serviciul” sau “Servicii” înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei, respectiv facilitarea încheierii Contractului și transmiterea Comenzii către Pensiune Amada.

“Pensiune Amada” înseamnă o persoană juridică al cărei obiect de activitate îi permite prepararea de mâncăruri, băuturi și produse similare și care este listat pe Platformă în vederea încheierii Contractului cu Utilizatorul.

”Contract” înseamnă un contract între Utilizator și Pensiune Amada referitor la o Comandă și livrarea sau ridicarea Comenzii.

”Platforma” se referă la website-ul nostru  https://amadapensiune.ro  sau la aplicațiile noastre mobile unde oferim bunurile și serviciile noastre.

”Utilizator” înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează sau nu un cont pe Platforma, în vederea plasării de comenzi.

”Comandă” înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Pensiune Amada prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator.

3. Scopul Site-ului

Prezentul Site este o Platformă ce permite utilizatorilor care își creează un cont, să comande, cu respectarea prezentelor condiții, servicii turistice de la Pensiune Amada.

4. Domeniu de aplicare

Platforma poate fi utilizată, în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

●      Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum nume, prenume, numele de utilizator, adresa de e-mail,  numărul de telefon, numărul cardului de credit etc.

●      Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit acesta la punctul 2 de mai sus.

5. Acceptarea termenilor și condițiilor

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și foodpanda sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VA RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI PLATFORMA. 

Termenii și condițiile împreună cu Politica de confidențialitate, orice formular de plată și instrucțiunile de plată constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala.

Pensiune Amada poate dispune imediat încetarea prestării oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuză accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, în cazul nerespectării Termenilor de utilizare și Condițiilor contractuale, precum și în orice situație în care Pensiune Amada are suspiciunea rezonabilă despre utilizarea cu rea credință a Serviciilor și Platformei.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă Pensiune Amada consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, Pensiune Amada poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia.

Pensiune Amada nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat.

Utilizatorii sunt obligați să notifice imediat Pensiune Amada cu privire la pierderea, ștergerea și/sau divulgarea numelui lor de utilizator sau a parolei la adresa de e-mail: contact@amadapensiune.ro

6.Comanda

6.1. Plasarea comenzii 

Pensiune Amada publică pe Platformă Produsele în numele Pensiune Amada.

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu,  Utilizatorul, garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor.

Vă rugăm să rețineți că Restaurantul Pensiune Amada poate folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze telefonic Pensiune Amada pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.

Atunci când plasați o comandă pe Platformă, vi se va cere să accesați contul de utilizator prin introducerea adresei email și a parolei generată la crearea contului. Trebuie să vă asigurați că vă păstrați în siguranță combinația acestor detalii și nu oferiți aceste informații către o terță parte.

Vom lua toate măsurile rezonabile, pentru a păstra detaliile comenzilor dumneavoastră și securitatea plății, dar în absența neglijenței din partea noastră nu putem fi răspunzători pentru orice pierdere pe care o puteți suferi dacă un terț dobândește acces neautorizat la datele pe care le furnizați în momentul accesării sau plasării unei comenzi pe Platformă.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate, necesare procesului de comandă, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, sunteți de acord ca Pensiune Amada,  o terță parte ce asigură livrarea Produselor să vă contacteze telefonic in orice situatie in care este necesara contactarea Utilizatorului.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea Pensiune Amada și a Restaurantului.

În cazul în care un detaliu al comenzii este incorect, trebuie să informați imediat cu privire la acesta prin telefon (Pensiune Amada  +40 741 598 657) sau prin e-mail la contact@amadapensiune.ro

În cazul în care Produsele comandate și capacitatea de livrare sunt disponibile, Pensiune Amada va accepta comanda și va confirma către Platformă. Dacă detaliile comenzii sunt corecte, comanda va fi confirmată printr-un e-mail sau prin telefon.

Mesajul de confirmare va specifica detaliile de livrare.

Dacă livrarea comenzii nu este posibilă, vă vom înștiința printr-un e-mail sau apel telefonic.

6.2. Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să notificați imediat Pensiune Amada, de preferință prin telefon, transmițând numărul comenzii.  Pensiune Amada acceptă anularea, nu se aplică nicio taxă suplimentară de anulare.

În cazul în care anularea a fost solicitată la timp și Pensiune Amada a acceptat anularea comenzii, vă vom returna sau re-credita debitul dumneavoastră cu suma totală în termen de până la 14 zile lucrătoare.

Pensiune Amada poate anula o comanda dacă produsul nu este disponibil pentru orice motiv imputabil Pensiune Amada. În acest caz, vă vom transmite o notificare, dacă este cazul, și vă vom returna orice plată efectuată.

Pensiune Amada poate anula Comanda efectuata de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă  și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;

b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de Pensiune Amada, în cazul plății online;

c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;

7. Contractul 

Prin plasarea comenzii pe Platforma noastră, astfel cum este descrisă la punctul 6 al prezentului document, Utilizatorul stabilește 2 relații contractuale:

●      pentru Produsele de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și Pensiune Amada;

●      pentru furnizarea Serviciilor de pe Platformă, se încheie un contract între dumneavoastră și Pensiune Amada. Vă rugăm să aveți în vedere că furnizarea detaliilor de livrare corecte și complete, la momentul comenzii, este responsabilitatea dumneavoastră, Pensiune Amada exonerându-se de răspundere pentru orice incident sau pagubă ce ar putea surveni din neintroducerea unei adrese de livrare corecte. Utilizatorul garantează că detaliile cu privire la adresa de livrare introdusă sunt corecte și complete la momentul comenzii. De asemenea, trebuie să existe garanția faptului că există fonduri suficiente pentru efectuarea plății.

7.1. Prețul și plata

Toate prețurile listate de către Platformă pentru Produsele Pensiune Amada reflectă prețul la momentul includerii în listă. În funcție de informațiile primite de la Pensiune Amada, Pensiune Amada poate modifica prețurile Produselor prezentate pe Platformă. Prețurile includ taxele relevante de vânzare și taxele de livrare. Pensiune Amada își rezervă dreptul de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe Platformă și de a opri listarea  bunurilor și serviciilor.

Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus.

Toate prețurile listate pe site pentru livrarea comenzii de către Pensiune Amada sau de către un partener de livrare reflectă prețul Pensiune Amada și taxele terței părți partener de livrare. Aceste prețuri reflecta prețurile transmise de către Pensiune Amada iar aceasta este obligată sa ofere Utilizatorilor produsele la prețurile care au fost transmise pentru publicarea pe Platformă. În cazuri excepționale, în care prețul listat nu este cel actual, vă vom contacta pentru a vă informa cu privire la diferență și puteți lua decizia de a renunța la comandă. În cazul unui refuz din partea Clientului cauzat de prețul produselor de pe Platformă, comanda se va anula, iar Pensiune Amada va returna banii. În cazul în care Utilizatorul a efectuat plata online, rambursarea banilor se va efectua în contul din care a fost efectuată plata.

Prețul total al comenzii, inclusiv taxele și alte cheltuieli vă vor fi afișate pe site în momentul plasării comenzii. Plata integrală trebuie efectuată pentru toate Produsele. Plata poate fi făcută în numerar la livrare sau online, în cadrul Platformei.

Dacă alegeți plata online, aceasta va trebui efectuată înaintea livrării comenzii. Pentru a se asigura un sistem securizat de cumpărături online, detaliile cardului dumneavoastră de debit/credit vor fi criptate pentru a preveni posibilitatea de a fi interceptate de către terțe persoane. De asemenea, banca dumneavoastră emitentă a cardului al cărui posesor sunteți poate efectua controale de securitate și vă poate confirma plasarea comenzii. Procesatorul de plăți contractat de Pensiune Amada nu efectuează conversie valutară.

8. Link-uri pentru site-uri terțe 

Acest Site poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de Pensiune Amada sau alte părți decât Pensiune Amada. Nu reprezentăm calitatea produselor și serviciilor furnizate de către astfel de terți și nu avem vreun control asupra conținutului sau disponibilității acestor site-uri. Astfel, nu ne putem asuma nici un fel de responsabilitate pentru conținutul site-urilor Restaurantelor și părților terțe sau a serviciilor sau bunurilor pe care acestea vi le oferă.

Utilizarea unor astfel de link-uri este condiționată de dorința dumneavoastră de a le accesa. Când alegeți să accesați un site terț ar trebui să parcurgeți, înainte de utilizarea acestuia, Termenii și condițiile de utilizare a respectivului site.

Pensiune Amada nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul sau dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri în urma accesării, utilizării, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe aceste terțe site-uri. 

9 Limitarea răspunderii 

Pensiune Amada a luat toate măsurile adecvate pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și fără erori. Ne cerem scuze pentru eventualele erori sau omisiuni care ar putea apărea. Nu putem garanta că utilizarea Platformei va fi fără erori sau potrivit scopului în timp util.

De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul, dispozitivul (tabletă, telefon mobil, smartwatch, etc) sau alte bunuri, în urma accesării sau utilizării acestei Platforme.

Totodată, Pensiune Amada este exonerată de orice răspundere prinvind orice daune ce ar putea rezulta din utilizarea informațiilor de la terțe părți sau pentru orice daună ori inconvenient ce ar putea rezulta din utilizarea Platformei.

Răspunderea Pensiune Amada pentru furnizarea produselor și serviciilor de pe Platformă este limitată la obligațiile impuse de normele legale aplicabile.

Pensiune Amada a luat toate măsurile adecvate  pentru a preveni frauda informatică  și pentru a se asigura că toate datele colectate de la dumneavoastră sunt stocate în siguranță conform standardelor internaționale. Cu toate acestea, nu putem fi trași la răspundere în cazul extrem de abuz al serverelor noastre securizate sau cele ale terților.

Noi putem subcontracta orice parte sau părți din serviciile și bunurile pe care le oferim și ne atribuim orice parte sau părți din drepturile noastre în temeiul acestor termeni și condiții fără consimțământul dumneavoastră și fără vreo obligație de a vă notifica.

10.       Utilizarea Platformei

Puteți utiliza această Platformă în conformitate cu acești termeni și puteți imprima și/sau descarca informatii de pe acest website pentru utilizare personală, dar nu în scopuri comerciale. Nu aveți permisiunea:
• de a stabili un link între acest website sau orice alt website, sau de a încadra orice parte a acestui website fără acordul nostru prealabil;
• de a realiza acțiuni de hacking, de a utiliza acest website pentru a transmite viruși informatici sau de a utiliza acest website în scopuri ilegale;
• de a utiliza în scopuri necinstite sau modifica conținutul pe care îl copiați de pe acest website sau de a utiliza acest conținut fără publicarea avertismentelor de copyright si alte drepturi de proprietate intelectuala pe care le utilizam în legătură cu acest conținut, în același mod și în aceeași forma prezentate pe website.

In conditiile in care incalcati termenii sau politica noastra privind protectia datelor personale, putem suspenda sau bloca accesul dumneavoastra la Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale și a utilizării necorespunzătoare sau cu rea-credință a Platformei, putem suspenda sau bloca accesul la Platformă.

Accesul la Platformă poate fi suspendat sau blocat în situațiile în care folosiți un limbaj sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensiv atunci cand ne contactati.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi  Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

12.Folosirea cookie-urilor

Vezi Politică de cookie, care face parte din prezentul Document.

13. Revizuiri ale Termenilor și condițiilor

Pensiune Amada poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale. Veți fi notificat imediat prin adresa de e-mail folosita la inregistrarea contului

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor.

14. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

15.Modalități de contact:

Utilizatorii ne pot contacta oricand în pagina de contact.